Missie en Visie

Missie: gedreven door kennis, bewogen door mensen

Als normatieve professionals binnen de reguliere gezondheidszorg en sportzorg is het bieden van fysiotherapeutische hulp “the core-business”.

De cliënt staat hierbij altijd centraal.

Onderling vertrouwen, zelfredzaamheid en het streven tot continue verbetering zijn de kernwaarden.

Transparantie en een goede kwalitatieve hulp zijn de uitgangspunten die nagestreefd worden.

Visie: doen waar je goed in bent en leer waar je goed in wilt worden

Door de toename van de welvaartziekten, het ouder worden en de hoge mate van inactiviteit zal er in de toekomst steeds meer aanspraak gemaakt worden op de gezondheidszorg. Vanuit dit perspectief zal er steeds meer behoefte zijn naar expertisecentra voor sport en bewegen.

Fysiotherapie Campus Woudestein is zo’n kenniscentrum en wilt in de toekomst een nog prominentere rol spelen in de regio Rotterdam-Kralingen.

Fysiotherapie Campus Woudestein heeft het streven om verantwoorde en doelgerichte hulp aan de clienten aan te bieden. Dit houdt in dat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij de client opdat een zo optimaal mogelijk behandelresultaat verwacht wordt en de client tevreden is. Getracht wordt dit streven, om een snelle cliëntenzorg; hoge kwaliteit en deskundigheid; goede communicatie; professionaliteit en transparantie van handelen, te continueren en verder te optimaliseren.

Deze manier van werken heeft ertoe bijgedragen dat de kwaliteit van hulp hoog is, zowel op curatief als op preventief niveau. Het uiteindelijke resultaat is een moderne en goed functionerende praktijk waar continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. Om dit proces van kwaliteitsbewaking te borgen is er continu na- en bijscholing. De werkzame therapeuten zijn allemaal op masterniveau geschoold of in opleiding hiervoor en staan ingeschreven in verschillende registers zoals de BIG, KNGF, NVMT, NVFS en CKR.

Door het realiseren van een expertisecentrum zal Fysiotherapie Campus Woudestein zich ook meer gaan richten op de orthopedisch revalidatie en de beweeggroepen Fysiotherapie. Hiervoor is een intensieve multidisciplinaire samenwerking met 1ste en 2de lijn collegae van belang. Hieraan wordt continu hard gewerkt.

Samengevat kan er dus gezegd worden dat er wordt gehandeld naar de modernste opvattingen over gezondheid en ziekte en de rol van hulpverlening.