Aanmeldingsprocedure

Sinds 1 januari 2006 is directe toegankelijkheid tot de fysiotherapie wettelijk mogelijk. Dit houdt in dat u, alvorens u de fysiotherapeut wilt raadplegen, geen verwijzing van uw huisarts nodig heeft. In sommige gevallen is een verwijzing wel noodzakelijk, o.a. in het geval van chronische aandoeningen en operatieve ingrepen. Hieronder volgt de aanmeldingsprocedure, het screeningsproces, het behandeltraject en de (eventuele) betaling.

  • Aanmeldingsprocedure

U meldt zich bij de praktijk aan middels het inschrijfformulier op de website (Patiëntportaal), telefonische contact of aanvraag via e-mail.

  • Screeningsproces

Tijdens het eerste gedeelte van het consult wordt de aanmelding afgerond, vindt het screeningsproces plaats, de hulpvraag geïnventariseerd en wordt u geïnformeerd over de bevindingen van het screeningsproces. U krijgt te horen of u op de juiste plek bent. Is dit het geval? Dan wordt de anamnese verder ingezet bestaande uit een gesprek, lichamelijk onderzoek en conclusie. Wanneer wordt bepaald dat andere zorg noodzakelijk is, kan u door de behandelend therapeut naar een collegae therapeut of uw huisarts/specialist worden verwezen.

  • Behandeltraject

Nadat het screeningsproces is afgerond wordt een op maat gemaakt behandelplan door de behandelend therapeut opgesteld. Tijdens het opstellen van het behandelplan wordt rekening gehouden met uw hulpvraag, de klinische expertise van de therapeut en ‘State of the Art’ evidentie.

  • Betaling

Wanneer uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, declareren wij direct bij uw zorgverzekeraar. U heeft dan geen omkijken naar de betaling. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, of wanneer uw behandelingen uit de aanvullende polis zijn verbruikt, wordt de factuur aan het eind van de maand of in de eerste week van de nieuwe maand naar u toegestuurd.