Privacy- en cookieverklaring – Fysiotherapie Campus Woudestein – Rotterdam
Burg. Oudlaan (Hatta building) 342T 3062 PA Rotterdam Tel:(010) 4081874

Fysiotherapie Rotterdam | Fysiotherapie Campus Woudestein

Fysiotherapie Campus Woudestein, de praktijk voor fysiotherapie in Rotterdam, waarin normatieve professionals samenwerken, elkaar ondersteunen en waarin iedere therapeut volgens dezelfde filosofie/visie werkt.

Uniformiteit! Samen staan we sterker, daar ligt de kracht van deze praktijk.

Adresgegevens

Burg. Oudlaan (Hatta building) 342T
3062 PA Rotterdam
Tel:(010) 4081874
info@fysiotherapiewoudestein.nl

Privacy- en cookieverklaring

Fysiotherapie Campus Woudestein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Campus Woudestein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als medewerkers van Fysiotherapie Campus Woudestein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten.

Persoonsgegevens van cliënten worden door de medewerkers van Fysiotherapie Campus Woudestein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. declaratie naar zorgverzekeraars
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. klanttevredenheidsonderzoek

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst
 • Declaratie
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Campus Woudestein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Campus Woudestein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Campus Woudestein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van cliëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Intercollegiaal overleg

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Campus Woudestein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Campus Woudestein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door de praktijkeigenaar van Fysiotherapie Campus Woudestein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Belastingdienst
 • Salaris

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Afdragen Sociale Lasten
 • Uitbetalen van loon

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Campus Woudestein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • ….

Uw persoonsgegevens worden door de eigenaar van Fysiotherapie Campus Woudestein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.