Fysiotherapie & eigen risico

Voor veel vormen die zijn gedekt uit de basisverzekering geldt het wettelijk verplichte eigen risico (€385 in 2018). Het verplichte eigen risico is ieder kalenderjaar weer opnieuw van kracht. Voor fysiotherapie is het eigen risico soms wel en soms juist niet van toepassing. Dit hangt af van a) voor wie de fysiotherapie is bedoeld, bijvoorbeeld jongeren of volwassenen en b) voor welke klachten of aandoening de behandeling nodig is.

Voor een overzicht en verdere informatie omtrent fysiotherapie en het eigen risico, verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie