Tarieven

Tarieven per 01-01-2017

 

Fysiotherapie                                                          €          32,00

Screening                                                                 €          17,00

Intake en onderzoek na screening                     €          42,00

Intake en onderzoek na verwijzing                    €         42,00

Manuele therapie                                                   €          42,00

 

Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 75% van het geldende tarief in rekening gebracht. Zie de betalingsvoorwaarden website.

De praktijk heeft met alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten.

Heeft u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie of overschrijdt u het aantal behandelingen van uw afgesloten dekking dan zullen de hierboven genoemde tarieven bij u in rekening worden gebracht.

U dient zelf te controleren, hoe en in welke mate u verzekerd bent voor fysiotherapie. De praktijk neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid.

In deze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen deze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut/patiënt” van het KNGF∕NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in mijn computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).

Op al mijn gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op de tarieven is geen BTW van toepassing.