Bejegening 

Voor de omgang met en het behandelen van de cliŽnt zijn er ook een aantal regels opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 

De werkwijze voor de behandeling van de cliŽnt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliŽnt dit onmiddellijk aan te geven.

    Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliŽnt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliŽnt behandeld kan worden.

    Als een cliŽnt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

    De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliŽnt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

    Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliŽnt gevraagd worden.

    De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliŽnt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

   Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliŽnt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beŽindigd worden.

   Besproken onderwerpen met de cliŽnt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

∑   Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

We maken gebruik van cookies op deze website zodat we u beter van dienst kunnen zijn met onze services.